Nye ord fra Dansk Sprognævn

Side-eye. Dukke på Korsør By- og Overfartsmuseum.

DELULU, WORTH, QUEERBAITE, SIDEEYE, VENNIS, FAM, NUTTI og YOU GO GIRL – det er eksempler på nye ord og udtryk i Slangordbogen, som er kommet med via samarbejdet med Dansk Sprognævn, bl.a. fra realityserien Ex on the Beach. Man skal ikke være Sherlock Holmes for at spotte engelsk indflydelse.

Du må dog vente med at se ordene i ordbogen, til der kommer en venlig mæcen, men her er, hvad de betyder:

DELULU = virkelighedsfjern, som lider af illusioner, præget af ønsketænkning

WORTH = værd at prøve, besøge el.lign.

QUEERBAITE = angive el. antyde selv at være homo- el. biseksuel, uden at være det (for at få opmærksomhed)

SIDE-EYE = se skævt på en person som udtryk for skepsis el. afstandtagen

VENNIS = bruges som tiltale til en gruppe

FAM = familie, nær omgangskreds

NUTTI = overdrevent sød

YOU GO GIRL = (til en kvinde) bruges for at opmuntre el. tilskynde til at gøre noget bestemt

Sprognævnets årsberetning skriver om samarbejdet:

Slangordbogen

I 2023 har Sprognævnet etableret et samarbejde med Slangordbogen redigeret af Torben Christiansen. Slangordbogen findes som app med 12.000 opslagsord, 5.000 udtryk og 17.100 definitioner (jf. seneste opdatering i 2022), og Torben Christiansen har arbejdet med ordbogen i omkring 20 år. Det er Sprognævnets nyordsredaktion der fremover vil bidrage til arbejdet med at redigere Slangordbogen, og det er et arbejde der primært fokuserer på dels at finde nye ord til ordbogen, dels at tilføje dateringer til ordbogens opslagsord. Herudover kommer Sprognævnets studentermedhjælpere, i kraft af deres unge alder, til at indgå i arbejdet med at finde nye kandidater til Slang- ordbogen, ligesom Sprognævnet har iværksat et samarbejde med gymnasier hvor eleverne kommer til at hjælpe med indsamling af slangudtryk – igen for at sikre bidrag af ny slang fra yngre målgrupper.