Informationsmedarbejder ved Dansk Sprognævn Jørgen Nørby Jensen (2003)

Men hvorfor nu alt dette ”fætteri”? Hvorfor sige flyttefætter, hvis man mener flyttemand eller rørefætter hvis man mener røremaskine? Fordi sproget ikke kun udtrykker betydning. Det har også en signalværdi. Der er næppe tvivl om at den nævnte brug af fætter tilhører den uhøjtidelige og uformelle del af sproget. Når man bruger sproget sådan, er det vigtigste ikke at overføre betydning eller information til modtageren. Formålet er derimod at signalere uhøjtidelighed, munterhed, friskhed, at man er med på noderne og lignende. Underkendes skal naturligvis heller ikke den umiddelbare morskab man kan have ved at bruge sproget på denne måde. Det er jo unægteligt noget sjovere at sige festfætter i stedet for festarrangør, demofætter i stedet for demo-cd og kikærtefætter i stedet for noget der er lavet af kikærter! (s. 18).

Jørgen Nørby Jensen: Lige i sprogfætteren! Mål & Mæle 3/2003, s. 15-18.