Professor Ole Togeby (2009)

De sproglige forskelle som signalerer forhold (og ikke indhold), som fx forskellen på at tiltale en person med du eller De, er det der normalt kaldes stil; de to ord betyder det samme i den forstand at de henviser til samme individ, men deres forholdskommunikation er forskellig. Således er de fleste sproglige stilforskelle forholdskommunikation.

Stiltræk ved en tekst kommer til udtryk som mere eller mindre, ikke som enten/eller. Sammenlign – Måtte jeg bede Dem være så venlig at lukke vinduet med – Kan du så få lukket det vindue. Stilen ligger ikke i et enkelt valgt ord, men i alle de valg der er foretaget forskelligt i de to ytringer som har samme mening.

Ole Togeby: Kommunikation og sprog. I: Jørn Helder, Torbjörn Bredenlöw og Jens Lautrup Nørgaard (red.): Kommunikation ─ en grundbog. Hans Reitzels Forlag, 2009.