Navne

Stednavne i hele Danmark: “Cold Hawaii”, “Lorterenden”, “Vordinghul”, “Ødestaden” og mange flere.

Smilets by – om stedsbetegnelser i en ordbog over uformel sprogbrug. I: Torben Arboe og Inger Schoonderbeek Hansen (red.): Jysk, ømål, rigsdansk mv. : studier i dansk sprog med sideblik til nordisk og tysk : festskrift til Viggo Sørensen og Ove Rasmussen, 277-298. Århus: Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning, 2011.

Hvad er “G-strengen”,
og hvor ligger Gazastriben”.
Hvordan bliver “Lorteøen” til “Ønskeøen”?

Dannevang rundt. Manus til artikel i Mål og mæle 2/2011, 20-24.

Hvorfor siger vi “Københavnstrup” om hovedstaden?
Læs også om “Den Røde Plads”, “Vejrstation Flyveløse” og “Nørrebronx”.

Københavnstrup og omegn. KOM magasinet, nr. 68, december 2012, 20-21.

Hr. og fru … Hansen/Jensen/Nielsen/cerut/kakkelbord …
Hr. og fru gennemsnitsdansker har mange navne.

Hr. og fru Jensen. I: Inger Schoonderbeek Hansen, Kirsten Lyshøj og Viggo Sørensen (red.): Fraseologi – genveje og omveje : Festskrift til Torben Arboe i anledning af hans 70-årsdag den 8. september 2018. Århus: Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning, Nordisk, Aarhus Universitet, 2011, side 41-45.