Undervis i slang

Undervisningsmateriale om slang (67 sider). Kan bruges i folkeskolen og på gymnasiale uddannelser. Download gratis.

Ekstra materiale

Lav jeres egne slangartikler. Download gratis skema.

Slangord fra fremmede sprog. Download gratis.

Slang-stednavne fra hele Danmark. Download gratis.

Få gluggerne op for sprog

Slang er noget af det sjoveste i sproget. Arbejdet med slang gør sproget spændende og leder direkte til billedsprog, sætningens opbygning og dens led, ordklasser, synonymer, sproglig variation, stillag og gruppesprog.

Materialet bruges i folkeskolen og på de gymnasiale uddannelser. Emnet tilrettelægges ud fra elevernes forudsætninger og interesser.

Appen Slangordbogen kan levere input til opgaverne, fx til arbejde med forskellige emner i slang: sport, sex, kroppen, biler osv.

I alle tilfælde kan de unges eget sprog indgå i arbejdet med slang, så de ser, at de selv kan komme med relevant stof til undervisningen.

Kom med forslag

Send forslag til nye ord til Slangordbogen, fx fra emnet »Klassens egen slangordbog«.

Skriv dit forslag her.

Eller skriv til: slangordbogen@gmail.com

Om forfatteren

Materialet er skrevet af Torben Christiansen. Han har været med i skoleordbøger som Mini-ordbogen, Maxi-ordbogen og et dansksystem til folkeskolen. Han har mange års erfaring som ordbogsredaktør på Munksgaard og Gyldendal. Og så er han forfatter til Slangordbogen (app).

Slang i skønlitteratur og tegneserier