Undervis i slang

Slang kan bruges som en dåseåbner til arbejdet med både sprog og tekster. Man kan tage udgangspunkt i elevernes eget sprog, så de selv bidrager med stof til undervisningen.

Slang er især relevant for sproglig stil og gruppesprog. Men det peger videre på skønlitterære tekster som fx rap, på billedsprog, sætningens opbygning og dens led, ordklasser, synonymer og sproglig variation.

Du kan bruge det gratis undervisningsmateriale, der ligger her. Det kan tilpasses undervisning i folkeskolen og på de gymnasiale uddannelser.