Seniorforsker Ole Ravnholt, Dansk Sprognævn (2011)

Det er en udbredt antagelse i sociolingvistikken at vi bruger sproget til meget andet end at meddele hinanden vores tanker og følelser, fx til at skabe og vise vores identitet og tilhørsforhold til bestemte grupper eller subkulturer i samfundet, lige som påklædning og gangart ikke kun tjener de umiddelbare praktiske formål at holde en behagelig kropstemperatur og komme rundt i verden. (s. 9-10)

Ole Ravnholt: Madlavning for finere mænd. I: Nyt fra Sprognævnet 1/2011, s. 9-11.