Den norske slangordbogsforfatter Tone Tryti (2008)

Advarsel

Denne boken egner seg ikke for sarte sjeler. Den inneholder mange ord som er sterkt anstøtelige, og som jeg selv aldri ville tatt i min munn. På et tidspunkt overveide jeg å luke ut de mest uhumske ordene, bl.a. sjikanøse betegnelser på homofile menn, innvandrere og kvinner. Etter en diskusjon med meg selv kom jeg til at de fikk stå, men jeg vil gjøre det tindrende klart at jeg registrerer ord som er i bruk, jeg anbefaler dem ikke. (s. 6).

Tone Tryti: Norsk slangordbok. Oslo: Kunnskapsforlaget, 2008.