Hvad er slang?

Du kan læse en kort forklaring på ‘slang’ her.

En mere udførlig gennemgang af ‘slang’ finder du her:

Gratis undervisningsmateriale til download.

Slang, jargon og argot

Der findes ikke en helt fast afgrænsning af disse tre stiltyper, men slang skiller sig ud ved at være mere udbredt end jargon og argot. Jargon kan fx bruges i en skoleklasse eller inden for en sportsgren, fx fodbold. Argot bruges især inden for bestemte fag, men på dansk bruges betegnelsen argot næsten kun fagligt af sprogfolk.