Redaktionen af Jysk Ordbog (2013)

I bladet Ord & sag skriver redaktionen af den jyske dialektordbog, at et sprogligt billede kan bruges i stedet for en lang forklaring. Et enkelt ord kan i koncentreret form indeholde både et ords betydning og afsenderens holdning. Denne mekanisme i dialekterne minder om den måde, som slang bruges på.

”Og hvad er det så for et ord: kattehalset? Ja, under redaktionen af Jysk Ordbog har vi tit gjort den iagttagelse, at man i det gamle bondesamfund foretrak billedsprog i stedet for en ordrig forklaring. Ved at bruge denne genvej fik man samtidig rig mulighed for at signalere sin afstandtagen. De sproglige billeder hentede man naturligvis fra hverdagen på gården, og hvem har ikke – selv i vore dage – fx grinet af en kat, der spankulerer forbi med hovedet højt rejst, som om den ejede alverden?” (s. 27).

Ord & sag 33, 2013.